Zarząd Fundacji Obserwatorium Społeczne

Prezes Zarządu
Ks. dr Artur Szela

Wiceprezesi:
ks. dr hab. Jerzy Tupikowski
ks. mgr lic. Bartłomiej Kłos

 

Struktura Fundacji

Instytut Bezpieczeństwa Społecznego
Dyrektor: ks. dr Artur Szela
– doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie; prefekt Wyższego Metropolitarnego Seminarium Dolnośląskiego we Wrocławiu; kapelan Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej; ratownik górski. W swej działalności naukowej zajmuje się problemami katolickiej nauki społecznej, bezpieczeństwa uczestników uroczystości religijnych, ratownictwem oraz administracją bezpieczeństwa.

Wicedyrektor: ks. mjr dr Krzysztof Deja
– doktor nauk społecznych w dyscyplinie katolicka nauka społeczna; dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie; kapelan wojskowy;  W swej działalności naukowej zajmuje się problemami katolickiej nauki społecznej, szkoleniami z bezpieczeństwa, strzelectwa i o tematyce ogólnowojskowej.

Wicedyrektor: p. dr Robert Gwardyński
– doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, doktor nauk nauk o kulturze fizycznej. W swej działalności naukowej zajmuje się problemami: bezpieczeństwa publicznego, racjonalizacji funkcjonowania organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, edukacją dla bezpieczeństwa, prakseologią oraz metodologią badań bezpieczeństwa. W latach 1990-2002 brał aktywny udział w zabezpieczeniu uroczystości religijnych związanych z wizytami w Polsce Ojca Świętego Jana Pawła II.

Instytut Ekologii Integralnej
Dyrektor: ks. dr hab. Jerzy Tupikowski
– doktor nauk humanistycznych (filozofia – KUL), doktor habilitowany (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu); prof. PWT; kierownik Katedry Filozofii Systematycznej PWT; dyrektor Instytutu Filozofii i Nauk Społecznych PWT; zainteresowania, badania i publikacje naukowe w zakresie metafizyki oraz antropologii filozoficznej.

Wicedyrektor: ks. mgr lic. Bartłomiej Kłos

Instytut Dziedzictwa Kościoła na Śląsku
Dyrektor: p. dr hab. Kazimiera Jaworska
– profesor nadzwyczajny Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z powojenną historią Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Kościoła katolickiego na tym obszarze. Autorka licznych publikacji prezentujących różne aspekty działalności kard. Bolesława Kominka. W obszarze jej zainteresowań badawczych znajduje się także problematyka laicyzowania młodego pokolenia na Dolnym Śląsku. ORCID: 0000-0001-5034-263X