INSTYTUT EKOLOGII INTEGRALNEJ

Dyrektor Instytutu
ks. dr hab. Jerzy Tupikowski

Wicedyrektor:
ks. mgr lic. Bartłomiej Kłos

e-mail: ekologia@obserwatoriumspoleczne.pl

 

Misją Instytutu Ekologii Integralnej jest koordynacja działalności naukowej i edukacyjnej związanej z troską o świat natury oraz relacjami pomiędzy przyrodą a społeczeństwem, w poszukiwaniu integralnych rozwiązań, uwzględniających interakcje systemów przyrodniczych między sobą oraz z systemami społecznymi.

Instytut stawia sobie za cel propagowanie świadomości ekologicznej, ekoteologicznej, bioetycznej, aksjologii relacji pomiędzy przyrodą a społeczeństwem oraz walki z wykluczeniem poprzez realizację projektów naukowych i edukacyjnych.