INSTYTUT DZIEDZICTWA KOŚCIOŁA NA ŚLĄSKU

Dyrektor Instytutu
p. dr hab. Kazimiera Jaworska

e-mail: dziedzictwo@obserwatoriumspoleczne.pl
Facebook

 

Misją Instytutu jest koordynacja działalności naukowej oraz troska o dziedzictwo historyczne, kulturowe i materialne Kościoła na Śląsku.

Celem działania Instytutu jest zachowanie i propagowanie pamięci o przeszłości i dokonaniach Kościoła poprzez realizację projektów naukowych oraz ochronę Jego dziedzictwa i dorobku intelektualnego i materialnego.