INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO WE WROCŁAWIU

Dyrektor Instytutu:
ks. dr Artur Szela – Prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne

Wicedyrektorzy:
ks. mjr dr Krzysztof Deja
p. dr Robert Gwardyński

e-mail: bezpieczenstwo@obserwatoriumspoleczne.pl

 

Misją Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego we Wrocławiu jest integracja działalności naukowej i dydaktycznej przedstawicielu wielu dziedzin oraz dyscyplin naukowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa społecznego.

Instytut stawia sobie za cel podniesienie poziomu bezpieczeństwa społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych poprzez realizację projektów naukowych i dydaktycznych w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa społecznego.