Cele i Zadania

Cele i Zadania Obserwatorium Społecznego:

 • propagowanie niezbywalnej godności człowieka;
 • promocja katolickiej nauki społecznej;
 • popieranie rozwoju demokracji, państwa prawa, społecznej gospodarki rynkowej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • wspomaganie małżeństwa i rodziny, polityki społecznej i demograficznej;
 • wspieranie pojednania, porozumienia i dialogu w życiu społecznym;
 • inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu nauk społecznych i filozoficznych.

Formy działalności Obserwatorium Społecznego:

 • działalność analityczno-badawcza: przygotowywanie raportów, analiz i ekspertyz; monitorowanie debaty publicznej;
 • działalność edukacyjno-dydaktyczna: udostępnianie danych, dokumentów i studiów z zakresu nauk społecznych, a szczególnie katolickiej nauki społecznej; organizowanie sympozjów, konferencji, seminariów, debat, szkoleń, wykładów publicznych, odczytów i prelekcji popularyzatorskich, festiwali i wydarzeń kulturalnych; organizowanie warsztatów i spotkań formacyjnych; przyznawanie stypendiów i grantów na badania naukowe;
 • działalność wydawnicza: prowadzenie witryny internetowej oraz aktywność w ramach mediów społecznościowych; wydawanie publikacji, informatorów, broszur;
 • działalność dokumentacyjno-archiwistyczna: gromadzenie informacji o inicjatywach związanych z katolicką nauką społeczną; dokumentowanie i udostępnianie przejawów społecznej aktywności człowieka;
 • udział w debacie publicznej: publicystyka, komentarze i wywiady ekspertów i zespołu Obserwatorium Społecznego; prowadzenie kampanii społecznych; inicjowanie akcji społecznych.