Regionalny finał XX edycji Konkursu Papieskiego

8 VI 2024 r., w Sali senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, odbył się regionalny finał XX edycji Konkursu Papieskiego, którego organizatorem jest Instytut Tertio Millennio. Rozpoczął się on modlitwą pod przewodnictwem bpa dra Macieja Małygi. Tegoroczny konkurs odbywał się pod hasłem „Chrześcijanie we współczesnym świecie”. Miało to zwrócić uwagę młodych ludzi na zmagania pomiędzy „cywilizacją śmierci”, a „cywilizacją miłości”. Dynamika tego sporu była obecna przez cały pontyfikat św. Jana Pawła II.

Tegoroczną nagrodą był wyjazd do Rzymu oraz indeksy na Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Komisja konkursowa w składzie: s. dr Kazimiera Wawrzynów OSU z Papieskiego Wydziału Teologicznego, Wojciech Iwanowski z Fundacji Obserwatorium Społeczne oraz Jakub Horbacz z Instytutu Tertio Millennio, poza nagrodami dla pięciu uczestników finału, przyznała „bilet” na wyjazd do Rzymu, który otrzymała Wiktoria Boczar z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. majora Sucharskiego w Bolesławcu.