Zaproszenie na debatę

Zapraszamy na dyskusję o polityce Watykanu wobec Związku Radzieckiego, połączoną z premierą monografii Andrzeja Grajewskiego „W dialogu i zwarciu. Stolica Apostolska wobec sowieckiego komunizmu 1917–1991”.

Spotkanie odbędzie się 17 kwietnia o godzinie 17:00, w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu.

„A ile dywizji ma papież?” – pogardliwie zapytał podobno Stalin. Chociaż mogłoby się wydawać, że oświadczenia Stolicy Apostolskiej mają znaczenie jedynie symboliczne, nawet dziś wystąpienia papieża Franciszka na temat wojny ukraińsko-rosyjskiej regularnie rozpalają opinię publiczną i prowokują do dyskusji nad niejasną postawą głowy Kościoła katolickiego wobec konfliktu.

Nowa monografia Andrzeja Grajewskiego pozwala przyjrzeć się temu, jak kształtowały się stosunki bilateralne między Watykanem a Moskwą w czasach istnienia Związku Radzieckiego. Autor spędził długi czas w zagranicznych archiwach i na podstawie własnych badań wciągająco opisał niemal 75 lat burzliwej historii relacji, w których twarda rywalizacja przeplatała się z próbami osiągnięcia porozumienia.

Czy dwie sprzeczne ideologie były skazane na konflikt? Czy podczas największych kryzysów „zimnej wojny” Kościół katolicki zawsze opowiadał się po stronie Zachodu, czy może próbował występować w roli bezstronnego mediatora? Czy ekumeniczne postulaty Soboru Watykańskiego II, zmiany wewnątrz Kościoła katolickiego i otwarcie na dialog z Cerkwią prawosławną doprowadziły do przygaszenia sporów?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznamy podczas debaty z udziałem autora i innych znamienitych gości, wybitnych ekspertów w dziedzinie, której dotyczy książka.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1502643927341847/