Kardynał Kominek. Pasterz Kościoła Wrocławskiego 1903-1974

W czwartek, 14 marca 2024 r., na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt.: Kardynał Bolesław Kominek (1903-1974) – Pasterz Kościoła Wrocławskiego. W 50. rocznicę śmierci.

Wykłady wygłosili prelegenci z różnych ośrodków naukowych i historycznych w Polsce.

Zebranych gości, otwierając konferencję, przywitali:

 • ks. dr Artur Szela, prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne
  POSŁUCHAJ
 • ks. dr hab. Dominik Ostrowski, prof. PWT, prorektor ds. naukowo-dydaktycznych PWT
  POSŁUCHAJ
 • p. dr Andrzej Jerie, dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
  POSŁUCHAJ
 • p. dr hab. Kazimiera Jaworska, prof. PWT
  POSŁUCHAJ

Wiedzą dotyczącą kardynała Bolesława Kominka, kontekstu historycznego oraz aktywności hierarchów Kościoła w czasie posługi kardynała w Polsce, podzielili się prelegenci z równych uczelni oraz ośrodków historycznych i naukowych.

 • bp prof. dr hab. Jan Kopiec – Relacje pomiędzy państwem a kościołem katolickim w Polsce (1945-1974)
  POSŁUCHAJ
 • ks. prof. dr hab. Andrzej Hanich – Bp Bolesław Kominek jako twórca polskiej administracji kościelnej na Śląsku Opolskim,
  POSŁUCHAJ
 • dr hab. Kazimiera Jaworska, prof. PWT – Rządy abp. Bolesława Kominka w archidiecezji wrocławskiej (1956-1974),
  POSŁUCHAJ
 • dr hab. Wojciech Kucharski – Bolesław Kominek uczestnik Soboru Watykańskiego II i autor Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich,
  POSŁUCHAJ
 • ks. dr hab. Damian Bednarski, prof. UŚ – Bolesław Kominek pierwszy polski kardynał we Wrocławiu,
  POSŁUCHAJ

Patronat
abp dr Józef Kupny, Metropolita Wrocławski

Organizatorzy:

 • Instytut Dziedzictwa Kościoła na Śląsku
 • Fundacja Obserwatorium Społeczne
 • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 • Centrum Historii Zajezdnia

foto Łukasz Ligorowski