IX Konferencja Naukowa

Do tradycji należy zaliczyć już coroczne obrady w ramach IX Konferencji Naukowej pt. Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych. 26.02.2024 r. specjaliści obradowali wokół problematyki zgromadzeń religijnych, które stają się coraz większym wyzwaniem dla ich organizatorów. Wymagają odpowiedniego przygotowania prawnego, administracyjnego i organizacyjnego.

W czasie obrad uwagę poświęcono prawie i edukacji jako narzędziom  w procesie zapewnienia bezpieczeństwa. Akcentowano znaczenie informacji, wiedzy, ryzyka i kształcenia. Poruszano też kwestie bezpieczeństwa w różnorodnych kontekstach (duszpasterskich, socjologicznych, akademickich).

Organizatorem spotkania są  Instytut Bezpieczeństwa Społecznego i Obserwatorium Społeczne, a współorganizatorami Akademia Pożarnicza w Warszawie, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Akademia Nauk Stosowanych WSGE w Józefowie, Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia we Lwowie, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.