Badania postaw religijno-społecznych Archidiecezji Wrocławskiej – RAPORT

W 2022 roku, z inicjatywy abpa dra Józefa Kupnego, staraniem Fundacji Obserwatorium Społeczne zostały przeprowadzone badania postaw religijno-społecznych Archidiecezji Wrocławskiej. Dziś prezentujemy Państwu raport zbierający i prezentujący dane zebrane podczas tego badania.

Badania przeprowadzone przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego wskazują na spadek intensywności praktyk religijnych mieszkańców Archidiecezji Wrocławskiej. Bez wątpienia wykazuje on większą dynamikę niż w diecezjach położonych w centralnej i wschodniej Polsce. Ciekawie, w świetle badań, prezentuje się profil religijny Wrocławia i jego okolic. Do tej pory w literaturze można było spotkać tezę, że religijność mieszkańców wsi jest wyraźnie większa niż dużych miast. Badania postaw religijno-społecznych Archidiecezji Wrocławskiej wskazują jednak co innego. Dane te należy jednak czytać w kontekście wspomnianej wcześniej swoistej aglomeracyjności diecezji.
Sam profil religijności respondentów badań sytuuje ich bliżej wiernych Kościoła katolickiego w Niemczech niż polskich diecezji, nawet tych, które wykazują się najniższymi wskaźnikami uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych nabożeństwach.

Raport, będący owocem współpracy Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza i Fundacji Obserwatorium Społeczne,  stanowi zapis badania postaw społeczno-religijnych na reprezentatywnej próbie mieszkańców archidiecezji wrocławskiej.  Badania oraz publikacja zostały w całości sfinansowane ze środków własnych Fundacji Obserwatorium Społeczne we Wrocławiu.

Do pobrania (pdf):