Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję Końcową SHIELD, która odbędzie się 28 lutego 2024 r. w Brukseli

Projekt SHIELD to europejska inicjatywa, której celem jest ochrona miejsc kultu religijnego przed ryzykiem terroryzmu i brutalnych ataków, poprzez opracowanie skutecznych strategii i narzędzi do oceny i zwiększenia ich bezpieczeństwa i odporności.

Miejsca kultu, takie jak meczety, kościoły i synagogi, mają zasadnicze znaczenie dla współistnienia ludności oraz spójności społecznej i kulturowej UE i jej obywateli. Są one jednak również narażone na ataki terrorystyczne, o czym świadczą tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w Europie w ostatniej dekadzie. Aby sprostać temu wyzwaniu, projekt SHIELD, finansowany przez Komisję Europejską za pośrednictwem Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zgromadził 18 partnerów z 10 krajów UE, reprezentujących unijne podmioty publiczne i prywatne, organizacje religijne, osoby zajmujące się bezpieczeństwem, organy ścigania, gminy, ekspertów w dziedzinie wykrywania zagrożeń i partnerów technologicznych.

W ramach projektu SHIELD przeprowadzono dogłębną analizę brutalnych ataków na miejsca kultu religijnego w ciągu ostatnich dwudziestu lat oraz zidentyfikowano i opracowano nowe środki i rozwiązania mające na celu zapewnienie ich ochrony.

W ramach projektu dostarczono również narzędzi i metod do oceny potencjalnego poziomu ryzyka związanego z miejscami kultu oraz do wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa i odporności.

Konferencja końcowa SHIELD zaprezentuje i zaprezentuje główne wyniki i rezultaty projektu, a także będzie okazją do dialogu i wymiany informacji z partnerami projektu i innymi interesariuszami. Podczas wydarzenia omówione zostaną również zalecenia oraz przyszłe perspektywy i wyzwania w zakresie ochrony miejsc kultu religijnego w UE i poza nią.

Mamy nadzieję, że dołączycie do nas podczas tego ważnego i aktualnego wydarzenia.

Poniżej znajdą Państwo link do formularza rejestracji na wydarzenie.

SHIELD: final Conference – SHIELD PROJECT