Rola terytorialnego zakorzenienia historycznego w kształtowaniu praktyk religijnych w parafiach katolickich w Polsce

W „Przeglądzie Geograficznym” ukazał się istotny artykuł, dyskutujący związek czynników historycznych, urbanizacji i modernizacji z praktykami religijnymi w parafiach katolickich. Do analiz posłużyły dane zbierane przez ISKK w ramach badania praktyk niedzielnych. Jak czytamy w artykule: „Wykazano, że poziom uczestnictwa w praktykach religijnych jest historycznie zakorzeniony (osadzony) w środowisku lokalnym: najwyższy poziom charakteryzuje obszary wschodniej i południowej Polski (Galicja, Królestwo Kongresowe), a w większości z tych regionów obserwujemy spadek uczestnictwa wraz ze wzrostem stopnia urbanizacji i metropolizacji, ale jednocześnie istotne różnice pomiędzy regionami uwarunkowanymi historycznie dla obszarów o podobnym stopniu urbanizacji, także pomiędzy dużymi miastami. Na tej podstawie opracowano model przestrzennych (historyczno-geograficznych) uwarunkowań praktyk religijnych w Polsce. Analizy są pierwszym szczegółowym badaniem zróżnicowania parafii katolickich w oparciu o tak dużą i geograficznie szczegółową próbę badawczą”

Przemysław Śleszyński, Wojciech Sadłoń, Mariusz Kowalski, Piotr Łysoń, Tomasz Żukowski, Łukasz Prażmo „Rola terytorialnego zakorzenienia historycznego w kształtowaniu praktyk religijnych w parafiach katolickich w Polsce” Przegląd Geograficzny 2023, 95, 4, s. 369-395 (https://doi.org/10.7163/PrzG.2023.4.2)

Link do artykułu:

Rola terytorialnego zakorzenienia historycznego w kształtowaniu praktyk religijnych w parafiach katolickich w Polsce = The role of territorial historical embeddedness in shaping religious practices in catholic parishes in Poland – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (rcin.org.pl)

(Źródło: https://iskk.pl/rola-terytorialnego-zakorzenienia-historycznego-w-ksztaltowaniu-praktyk-religijnych-w-parafiach-katolickich-w-polsce/)