Społeczne życie parafii

W dniach 6-7 grudnia 2023 r., w Warszawie, odbyło się dwudniowe spotkanie na temat nowatorskich działań pozakonfesyjnych prowadzonych w środowisku lokalnych wspólnot religijnych i niesztampowych sposobów korzystania z ich przestrzeni w celach społecznych.

W jego trakcie zaprezentowano inicjatywy z całej Polski, oparte o zasoby i wspólnoty, a także materialną infrastrukturę związków wyznaniowych. Spotkanie było okazją do opowiedzenia o działalności Fundacji Obserwatorium Społeczne jaką jest wsparcie dla 3 sektora konfesyjnego na terenie Archidiecezji Wrocławskiej.

Podczas wymiany doświadczeń rozmawialiśmy o tym, co działa, co inspiruje, gdzie może być lepiej i jak możemy czerpać ze swoich doświadczeń.

Wydarzenie było organizowane w ramach projektu Katalizator innowacji społecznych, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.