„Chrześcijański kształt patriotyzmu” – spotkanie

Sześć lat temu, w 2017 oku Episkopat Polski przyjął dokument pt. „Chrześcijański kształt patriotyzmu” sporządzony przez Radę ds. Społecznych KEP. Opisuje on prawidłową relację chrześcijanina względem ojczyzny, którą nazywa „patriotyzmem”; zestawia ją z negatywną, wypaczoną postawą opisywaną jako „nacjonalizm”. Był dokumentem wzbudzającym emocje – wydaje się bowiem, że opracowanym definicjom przypisał własne znaczenia.

Proponujemy odświeżone spojrzenie na dokument Episkopatu i stawiane w nim tezy; polemika nt. definiowania nacjonalizmu i patriotyzmu, które zostały w dokumencie zantagonizowane i przedstawione jako odpowiedniki złego i dobrego stosunku chrześcijanina do ojczyzny.

Spotkanie organizowane jest przez Instytut Tertio Millennio, we współpracy z Fundacją Obserwatorium Społeczne.

Prelegenci, wśród nich prof. Krzysztof Kawalec z Uniwersytetu Wrocławskiego i o. prof. Kazimierz Papciak z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu,   spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy wobec gwałtownych przemian w globalnym pojmowaniu państwa i narodu dokument zachował aktualność – lub czy w ogóle aktualny był wychodząc.

Wydarzenie odbędzie się 30.11.2023 o godzinie 19:00 w Starym Refektarzu w klasztorze oo. Dominikanów, pl. Dominikański 2 (Wrocław).

Zapraszamy do udziału! Zapisy poprzez formularz:

Chrześcijańskie formy patriotyzmu: spojrzenie na dokument sześć lat później – Instytut Tertio Millennio