Rocznica Orędzia Pojednania

Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich z listopada 1965 r. podpisało 34 polskich biskupów, wśród nich kardynał Stefan Wyszyński i biskup Karol Wojtyła. Autorem tekstu i inicjatorem listu był arcybiskup wrocławski Bolesław Kominek. Niemieckim biskupom list został wręczony 18 listopada 1965 r. podczas Soboru Watykańskiego II.

List ten był pierwszą historyczną inicjatywą zmierzającą do pojednania między Polakami i Niemcami po II wojnie światowej. Fundamentem wzajemnych relacji miała być prawda.

Znamienne, że w liście padły słowa pozdrowienia i podziękowań skierowane ku braciom ewangelikom.

Inicjatywa polskich duchownych spotkała się ze zdecydowaną krytyką władz komunistycznych oraz rozczarowującą odpowiedzią niemieckich braci w biskupstwie.

Choć przed 58 laty wydawało się, że cel nie zostanie osiągnięty, z perspektywy lat należy powiedzieć, że bez Orędzie nie byłoby dziś Polski w strukturach europejskich i euroatlantyckich.

Najbardziej znane zdanie zapisane w liście brzmi: „W tym jak najbardziej chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu wyciągamy do Was, siedzących tu, na ławach kończącego się Soboru, nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”.