Seminarium naukowe „Dialektalny wymiar bezpieczeństwa”

7 listopada 2023 r. odbyło się seminarium naukowe na temat „Dialektalny wymiar bezpieczeństwa”. Organizatorem przedsięwzięcia był Sudecki Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie. Jego współorganizatorami byli Instytut Bezpieczeństwa Społecznego we Wrocławiu, Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Zakład Bezpieczeństwa Powszechnego Akademii Pożarniczej we Wrocławiu oraz Zakład Zarządzania i Komunikacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W skład Zespołu Programowo-Organizacyjnego weszły osoby związane z Sudeckim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie oraz z nim współpracujące.

Celem seminarium było poszukiwanie i pozyskiwanie uzasadnionej naukowo wiedzy –  poprzez wymianę wyników badań i doświadczeń – dotyczącej istoty dialektalnego wymiaru bezpieczeństwa i sposobów jego zapewniania wskutek racjonalnie przeprowadzanych działań zbiorowych.

W trakcie seminarium poruszono zagadnienia dotyczące: środowiskowych aspektów bezpieczeństwa powszechnego, ryzyka zarządzania informacją w społeczeństwie informacyjnym, prakseologicznego wymiaru bezpieczeństwa lokalnego, lokalnego systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Seminarium zostało zakończone debatą odnoszącą się do poruszanych kwestii oraz ich kontekstów.

W przedmiotowym seminarium oprócz przedstawicieli organizatora i współorganizatorów udział wzięli doktoranci Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz osoby związane z terenową administracją rządową.

PROGRAM SEMINARIUM

  • Otwarcie seminarium: 17.30 – 17.40 – dr Robert Gwardyński
  • Wystąpienie organizatora: 17.40 – 17.50 – dr Robert Gwardyński
  • Wprowadzenie do obrad: 17.50 – 18.00 – prof. dr hab. Bernard Wiśniewski
  • Środowiskowe aspekty bezpieczeństwa powszechnego: 18.00 – 18.20 – prof. dr hab. Bernard Wiśniewski, dr Magdalena Gikiewicz
  • Ryzyka zarządzania informacją w społeczeństwie informacyjnym: 18.20 – 18.40 – dr hab. Paweł Lubiewski prof. AWSB
  • Przerwa: 18.40 – 18.50 – dr Robert Gwardyński
  • Prakseologiczny wymiar bezpieczeństwa lokalnego: 18.50 – 19.10 – dr Robert Gwardyński
  • Lokalny system bezpieczeństwa i porządku publicznego: 19.10 – 19.30 – mgr Anna Tyczkowska-Kowerczyk
  • Debata poświęcona omawianym problemom: 19.30 – 19.55 – prof. dr hab. Bernard Wiśniewski, dr hab. Paweł Lubiewski prof. AWSB
  • Zamknięcie seminarium: 19.55 – 20.00 – dr Robert Gwardyński