Pomoc humanitarna dla Ukrainy

25 października 2023 roku, podczas wizyty w Państwowym Lwowskim Uniwersytecie Bezpieczeństwa Życia, przedstawiciele Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej prof. dr hab. Bernard Wiśniewski oraz Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem Transgranicznym Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej dr inż. Bogusław Kogut przekazali w ramach pomocy humanitarnej organizowanej przez „Fundację Obserwatorium Społeczne” środki higieny dla dzieci, nad którymi sprawuje opiekę ukraińska Fundacja „Z aniołem na ramieniu”. W organizacji wyżej wymienionej pomocy uczestniczyli przedstawiciele Centrów. Przekazane środki zostaną wykorzystane na potrzeby mobilnego hospicjum dla ukraińskich dzieci przez ukraińską fundację.