58. rocznica wystosowania Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich

Pięćdziesiąt osiem lat temu, w grudniu 1965 roku, niemieccy biskupi podpisali Pozdrowienie biskupów niemieckich dla polskich braci w biskupim posłannictwie i odpowiedź na list z dnia 18 listopada 1965 roku. Dokument ten został podpisany przez 42 biskupów i stanowił odpowiedź na słynne polskie Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim, w którym zawarte było ważne stwierdzenie „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.

Z okazji 58. rocznicy wystosowania Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich serdecznie zapraszamy na uroczystość złożenia kwiatów pod Pomnikiem Bolesława Kominka we Wrocławiu, znajdującym się przy bulwarze kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Sobota, 18 listopada 2023
Godzina: 12:00
Wyspa Piasek, ul. Najświętszej Marii Panny

Więcej informacji na temat tego wydarzeniahttps://www.zajezdnia.org/wh-0512