Konferencja – podsumowanie

18 X 2023 r., w Trzebnicy odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Stabilizacja struktur Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych (1972-1978) z cyklu Integracyjna rola Kościoła Katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej.

Historyczne znaczenie Trzebnicy w dziejach Polski i Śląska, rozwinięty w niej kult św. Jadwigi Śląskiej – Patronki Trzebnicy, Śląska i Polski oraz miejsce, w którym odbył się po II wojnie światowej ingres ks. dra Karola Milika Administratora Apostolskiego Dolnego Śląska, czyni ją symbolem integracji Polaków na Ziemiach Zachodnich i Północnych z poszanowaniem historii i tradycji tych ziem.

Tegoroczna konferencja ogniskowała uwagę prelegentów i słuchaczy wokół lat 1972-1978. Bulla Pawła VI Episcoporum Poloniae Coetus ogłoszona 28 czerwca 1972 r. zainicjowała nowy rozdział w dziejach Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Stolica Apostolska sankcjonując polską administrację kościelną na tym obszarze oraz dokonując jej reorganizacji uwzględniającej  ówczesne potrzeby Kościoła katolickiego i uwarunkowania społeczno-polityczne i demograficzne, przyczyniła się do ustabilizowania życia mieszkającej tam ludności.  Polski Kościół katolicki odgrywający kluczową rolę w latach 1945-1972 w integrowaniu przesiedlonej tam ludności mocno doświadczonej dramatem wojny, zyskał mocny mandat. Jako stabilna instytucja, która na pierwszym miejscu eksponuje godność człowieka i porządkuje życie społeczności, nadal będzie aktywnie uczestniczył w jej życiu podzielając jej troski oraz przeciwstawiając się nowym zagrożeniom ze strony komunistycznego państwa. Radykalny przełom w dziejach Kościoła katolickiego w Polsce spowodowany wyborem kard. Karola Wojtyły na papieża w dniu 16 października 1978 roku znalazł swoje odzwierciedlenie również w funkcjonowaniu Kościoła katolickiego na zachodnich i północnych rubieżach państwa polskiego.

Konferencje otworzył Abp dr Józef Kupny, Metropolita Wrocławski, zwracając uwagę na interdyscyplinarność spotkań naukowych w Trzebnicy, gdzie splatają się wątki socjologiczne, historyczne i prawno-kanoniczne.

Podczas konferencji ks. prof. Jerzy Tupikowski, w imieniu Zarządu Fundacji Obserwatorium Społeczne, wręczył list gratulacyjny Burmistrzowi Gminy Trzebnica, Markowi Długozimie. Okazją do powinszowań była obrona pracy doktorskiej Przez Pana Burmistrza.
Więcej o konferencji można przeczytać w relacjach medialnych:

Pochylanie się nad historią Kościoła na Ziemiach Zachodnich i Północnych | Niedziela.pl

O wielkiej roli Kościoła na Ziemiach Zachodnich po wojnie (gosc.pl)

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Trzebnicy – Radio Rodzina

Ogólnopolska konferencja naukowa o społeczno-integracyjnej roli Kościoła na Dolnym Śląsku po wojnie. „Nie chodzi o kult, ale o socjologię” | Gazeta Wrocławska (gazetawroclawska.pl)