Drugie warsztaty na temat podatności i zagrożeń dla miejsc kultu

W dniach 17 i 18 października 2023, na Śląsku, odbywały się drugie warsztaty na temat podatności i zagrożeń dla miejsc kultu. Ich organizatorem było konsorcjum organizacji skupionych w projekcie SHRINE.

W warsztatach odbywających się w  Katowice Airport oraz w Sanktuarium Jasnogórskim w Częstochowie, wzięło udział ponad 50 osób z 12 państw członkowskich UE i Wielkiej Brytanii, w tym 8 przedstawicieli religijnych, specjalista ds. polityki w Dyrekcji Generalnej ds. Spraw Wewnętrznych KE, władze lotniska, partnerzy SHRINEs i PROTECT Community oraz lokalne i europejskie organy ścigania. Na spotkaniu obecny był prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne, ks. dr Artur Szela.

Warsztaty zostały zorganizowane we współpracy z projektem OPFA-CULT i koncentrowały się na #dialogue i #exchanging dobrych praktyk wśród organów ścigania i wspólnot religijnych w celu wzmocnienia ich #collaboration w zakresie ochrony miejsc kultu.

Podczas pierwszego dnia warsztatów odbyło się kilka prezentacji i dyskusji na temat innowacyjnych technologii, które mają być stosowane, a także sesje okrągłego stołu i grup roboczych dotyczące rzeczywistych studiów przypadków. Celem była identyfikacja głównych zagrożeń, które dotykają miejsca kultu oraz dyskusja na temat rozwiązań technologicznych, które można wykorzystać do ochrony tych miejsc.