Papież Pokoju

11 października Kościół wspomina błogosławionego papieża Jana XXIII, którego pomnik znajduje się nieopodal Centrum Formacji Społecznej Pokój na Ziemi. Jan XXIII ogłosił osiem encyklik, z których najważniejsze to „Mater et Magistra” oraz „Pacem in terris”.

Pierwsza z nich stanowi odpowiedź na zachodzące w drugiej połowie XX wieku przemiany społeczne, w świetle nauki chrześcijańskiej. Jej myślą przewodnią jest integralny humanizm chrześcijański. Nowum encyklika było podniesienie kwestii, którymi do tej pory Kościół się nie zajmował jak dysproporcje rozwojowe. Przy czym akcent rozłożony jest nie na aspektach gospodarczych, jak w dotychczasowym nauczanie społecznym, a na dziedzinie polityki i kultury.

Druga z encyklik adresowana była do „wszystkich ludzi dobrej woli”, nawoływała do pokoju między narodami całego świata. Tekst nie był apologią chrześcijańskiego stanowiska, lecz pomijając drażliwe kwestie, wskazywał na wspólne pragnienie pokoju. Istotne przestało być to co różni „ludzi dobrej woli”. Liczy się wspólne działanie na rzecz dobra powszechnego.

Osoba błogosławionego papieża patronuje Centrum Formacji Społecznej „Pokój na Ziemi”, które od 2022 r., przy ul. św. Marcina 4, prowadzi Fundacja Obserwatorium Społeczne. Centrum stanowi miejsce spotkań i dyskusji oraz szkoleń i warsztatów mających zbliżyć dolnośląską młodzież do wartości, które niesie ze sobą Katolicka Nauka Społeczna.