Zaproszenie na konferencję

Integracyjna rola Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych
po II wojnie światowej

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Stabilizacja struktur Kościoła katolickiego

na Ziemiach Zachodnich i Północnych (1972-1978)

Trzebnica, 18 października 2023 r. (środa)

Bulla Pawła VI „Episcoporum Poloniae Coetus” ogłoszona 28 czerwca 1972 r. zainicjowała nowy rozdział w dziejach Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Stolica Apostolska sankcjonując polską administrację kościelną na tym obszarze oraz dokonując jej reorganizacji uwzględniającej  ówczesne potrzeby Kościoła katolickiego i uwarunkowania społeczno-polityczne i demograficzne, przyczyniła się do ustabilizowania życia mieszkającej tam ludności.  Polski Kościół katolicki odgrywający kluczową rolę w latach 1945-1972 w integrowaniu przesiedlonej tam ludności mocno doświadczonej dramatem wojny, zyskał mocny mandat. Jako stabilna instytucja, która na pierwszym miejscu eksponuje godność człowieka i porządkuje życie społeczności, nadal będzie aktywnie uczestniczył w jej życiu podzielając jej troski oraz przeciwstawiając się nowym zagrożeniom ze strony komunistycznego państwa. Radykalny przełom w dziejach Kościoła katolickiego w Polsce spowodowany wyborem kard. Karola Wojtyły na papieża w dniu 16 października 1978 roku znalazł swoje odzwierciedlenie również w funkcjonowaniu Kościoła katolickiego na zachodnich i północnych rubieżach państwa polskiego.

Mając powyższe na względzie, za zasadne wydaje się pochylenie się środowiska naukowego nad dziejami Kościoła katolickiego na tym obszarze oraz rolą, jaką odgrywał w lokalnej społeczności w okresie od wydania bulli „Episcoporum Poloniae Coetus” po wybór Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Wzorem lat ubiegłych zapraszamy Państwa do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ukazującej integracyjną rola Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej, pt. „Stabilizacja struktur Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych (1972-1978)”, która odbędzie się w Trzebnicy w dniu 18 października 2023 r.