II kongres teologii praktycznej „Parafia jutra”

W dniach 19-21 września w Licheniu odbył się II Kongres Teologii Praktycznej „Parafia Jutra”. Uczestniczyli w nim naukowcy, duszpasterze i świeccy przedstawiciele wspólnot parafialnych. Kongres był okazją do rozmowy o perspektywach i wyzwaniach, przed jakimi w nieodległej przyszłości stanie Kościół w Polsce.

Celem II Kongresu Teologii Praktyczne jest diagnoza obecnej sytuacji społeczno-religijnej w Polsce uwarunkowanej pandemią oraz stanu duszpasterstwa (widzieć), jej analiza w świetle nauczania Magisterium (oceniać) i wytyczanie kierunkowych działań dla funkcjonowania polskich parafii (działać).

W Kongresie udział wzięli przedstawiciele Komisji Duszpasterstwa KEP, Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP, Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP, Komisji ds. Wychowania Katolickiego KEP, Rady ds. Rodziny KEP, Ogólnopolskiej Rady Ruchów, Rady ds. Apostolstwa Świeckich. Pozwoliło to na stworzenie płaszczyzny spotkania teologów, księży proboszczów i wiernych z osobami tworzącymi powyższe struktury Kościoła w Polsce.

Podczas kongresu Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, z którym Fundacja Obserwatorium Społeczne tworzy Konsorcjum – Ośrodek Zaawansowanych Badań Społecznych, wyniki badania „Parafia z perspektywy proboszcza”.

W ramach Kongresu odbyła się prezentacja parafii wyróżnionych w organizowanym przez Katolicką Agencję Informacyjną konkursie Aktywna parafia. Przedstawią one swoją działalność, pragnąc zainspirować nie tylko do odnowy życia religijnego, ale do wielu działań  podejmowanych na rzecz społeczności lokalnych.

Wrocławskie środowisko teologiczne reprezentowali współpracujący z Fundacją Obserwatorium Społeczne wykładowcy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu: ks. dr hab. Bogusław Drożdż, prof. PWT, ks. dr Michał Mraczek, ks. dr Mariusz Szypa – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej oraz o. dr Oskar Maciaczyk OFM.

Kongres Teologii Praktycznej organizowany jest przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego we współpracy z czterema stowarzyszeniami teologii praktycznej: Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów, Stowarzyszenie Katechetyków Polskich, Stowarzyszenia Liturgistów Polskich oraz Stowarzyszenia Homiletów Polskich. Partnerami wydarzenia są Komisja Duszpasterstwa KEP oraz Zespół do spraw Nowej Ewangelizacji KEP. Patronem medialnym jest Katolicka Agencja Informacyjna.

Pierwszy Kongres Teologii Praktycznej odbył się w Warszawie w 2016 r. Podczas trzydniowego spotkania uczestnicy wydarzenia szukali odpowiedzi na pytanie czy Polska jest już krajem misyjnym, a kontekstem spotkania były obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski.