Dla bezpieczeństwa nas wszystkich

W dzisiejszych czasach miejsca kultu religijnego są szczególnie narażone na ataki ze względu na ich dostępność i ogólnie ograniczone środki bezpieczeństwa.

W dniu 23 IX 2023r., na wrocławskim Ostrowie Tumskim, odbyła się VIII konferencja Naukowa „Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych”.

W dzisiejszych czasach miejsca kultu religijnego są szczególnie narażone na ataki ze względu na ich dostępność i ogólnie ograniczone środki bezpieczeństwa. Ekstremiści obrali sobie za cel ataków miejsca kultu religijnego wielu różnych religii, dlatego zwiększenie bezpieczeństwa w tym zakresie ma ogromne znaczenie z równoczesną dbałością o zachowane równowagi pomiędzy bezpieczeństwem a otwartym charakterem takich miejsc.

Głównymi celami konferencji jest wymiana dobrych praktyk i przykładów z dziedziny bezpieczeństwa zgromadzeń religijnych. Jest to możliwe dzięki połączeniu wiedzy naukowej środowisk akademickich z doświadczeniem praktyków tj. przedstawicieli instytucji religijnych, specjalistów ds. bezpieczeństwa w tym funkcjonariuszy formacji mundurowych na co dzień odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Podczas tegorocznej konferencji podejmowano temat bezpieczeństwa pożarowego budowli sakralnych. Dyskutowano pożarze katedry w Gorzowie Wielkopolskim, rozmawiano o bezpieczeństwie pożarowym w kontekście wojny na Ukrainie.

Konferencja zgromadziła również ekspertów współpracujących z Fundacją Obserwatorium Społeczne w ramach projektów SHIELD i ProSPeReS.

W czasie rozpoczęcia konferencji abp dr Józef Kupny -Metropolita Wrocławski – został odznaczony przez Związek Zawodowy Policjantów.
Spotkanie naukowe było też okazją do uhonorowania osób zaangażowanych w organizację konferencji. Pamiątkowe statuetki przyznawane przez Instytut Bezpieczeństwa Społecznego otrzymali prof. Bernard Wiśniewski, inicjator dorocznych spotkań, profesor Robert Socha, dr hab. Aleksander Babiński i dr hab. Jacek Zboina. Statuetkę dla dr hab. Romana Ratusznego, pracującego na Ukrainie odebrał jego syn. Okolicznościową grafiką został wyróżniony dr Robert Gwardyński – wicedyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego we Wrocławiu.

Organizatorem corocznych konferencji jest Fundacja Obserwatorium Społeczne, we współpracy z Akademią Pożarniczą w Warszawie, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia oraz Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu.

Wojciech Iwanowski