Szkolenie w ramach projektu ProSPeReS

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 r., w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, odbyło się pilotażowe szkolenie w ramach Projektu Protection System for large gatherings of People in Religius Sites.

Głównymi celami projektu ProSPeReS jest wymiana dobrych praktyk i przykładów istniejących systemów bezpieczeństwa w miejscach kultu, identyfikacja potrzeb i luk w zakresie ochrony tych miejsc oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa w całej UE.

Trzydniowe szkolenie ogniskowało się wokół takich zagadnień jak: miejsca i osoby, które stają się obiektem ataku, praktyka zabezpieczeń miejsc kultu, motywacje potencjalnego sprawcy, profilaktyka zagrożeń.

W pilotażu udział wziął ks. dr Artur Szela, Prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne i przedstawiciele Fundacji Dobra Droga – Pielgrzymki Wrocławskiej.