VIII filozoficzna konferencja naukowa „CZŁOWIEK WOBEC WOJNY”

Fundacja Obserwatorium Społeczne oraz Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii w Instytucie Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu zapraszają do wzięcia udziału w VIII filozoficznej konferencji naukowej „Człowiek wobec wojny”, która odbędzie się 21 marca 2023 r. we Wrocławiu, w Sali Benedykta XVI (gmach główny PWT, pl. Katedralny 1). Konferencja będzie odbywała się wyłącznie w formie stacjonarnej.

„Nikt się żołnierzem nie rodzi, choć niejeden żołnierzem umiera”. Ten lapidarny werset piosenki, dzięki umiejętnej propagandzie leniwej prosperity okcydentu, wydawał się przebrzmiałym anachronizmem. Tymczasem wyraża on w prosty sposób, na granicy truizmu, ważką prawdę antropologiczną, związaną na gruncie filozoficznym z problematyką etyczną, aksjologiczną, społeczną. Ponadto wszelkie konflikty oraz walki, zwłaszcza w swym zbrojnym wydaniu wojennym, niosą ze sobą poważne konsekwencje psychologiczne, socjologiczne, kulturowe, polityczne, ekonomiczne oraz przemysłowe, nie tylko w odniesieniu do fabryk broni, ale także ich chemicznych, elektronicznych i informatycznych powiązań. Niewątpliwie wydarzenia roku 2022 uaktualniły powyższą problematykę w bardzo jaskrawy sposób.

Zaproponowane hasło, zgodnie z tradycją odbywających się od 2016 roku konferencji, pomyślane jest możliwie szeroko i interdyscyplinarnie, natomiast wszystkim naukowcom przysługuje prawo twórczego przepracowania tematu w obszarze prowadzonych badań, a następnie jego prezentacja podczas trwającego kwadrans referatu.

Przewodniczący Rady Naukowej: ks. prof. dr hab. Jerzy Machnacz

Sekretarz konferencji: ks. mgr Marcin Wachowicz

Do pobrania (pdf):