Zakończyła się tegoroczna odsłona Społecznej Akademii Młodych

W jesiennej edycji odbył się cykl warsztatów skierowanych do wrocławskiej młodzieży uczącej się w klasach 7-8 szkoły podstawowej i szkołach ogólnokształcących, technikach oraz szkołach branżowych.

Warsztaty odbywały się lokalu przy ul. św. Marcina 4 we Wrocławiu. Wzięło w nich udział 203 uczniów z Wrocławia. Spotkania miały miejsce w dniach 22 IX, 29 IX, 13 X, 20 X, 27 X, 9 XI, 10 XI, 17 XI i 24 XI 2022 roku. Ze względu na prośbę wychowawców, względem planowanych spotkań, odbyły się jeszcze jedne warsztaty, w środę 9 XI.

Największą popularnością cieszyły się warsztaty na temat relacji rówieśniczych pt. „Każdy jest ważny”. Został on wybrany przez 5 nauczycieli. Drugi pod tym względem był warsztat na temat mowy nienawiści pt. „Słowo też zabija”. Wybrało go 2 wychowawców. Ponadto po jednym warsztacie odbyło się w tematach buntu młodzieżowego pt. „O co warto robić raban?” i sztuki skutecznej komunikacji pt. „Słowa mają moc”. Warsztaty prowadzili: ks. dr Kacper Radzki – pedagog, wykładowca akademicki i wychowawca oraz mgr Adriana Kwiatkowska – nauczyciel i coach, absolwentka studiów psychoterapii.

Każdy z uczestników warsztatów otrzymał ulotkę dotyczącą wybranego zagadnienia, długopis i notes oraz torbę/worek. Rekrutacja na warsztaty odbywała się poprzez formularz zapisów. Zadanie promowano poprzez kanały medialne Archidiecezji Wrocławskiej, Wydział Katechetyczny Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej, DODN oraz newsletter Fundacji Obserwatorium Społeczne rozsyłany do nauczycieli uczestniczących w podobnych warsztatach w latach ubiegłych.

Warsztatom towarzyszył poczęstunek (przekąski i napoje) oraz zwiedzanie Ostrowa Tumskiego z przewodnikiem (realizowane we współpracy z InfoCentrum).

Zadanie finansowane było ze środków Gminy Wrocław, we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.