Spotkanie z Ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej

W Rzymie, miało miejsce spotkanie Zarządu Fundacji Obserwatorium Społeczne z Ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej.

Ks. Grzegorz Sokołowski, Prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne i ks. Artur Szela Wiceprezes Fundacji i Dyrektor Instytut Bezpieczeństwa Społecznego rozmawiali z Panem Ambasadorem Adamem Kwiatkowskim o dziedzictwie kardynała Bolesława Kominka.

Rozmowa była także okazję do przedstawienia działalności Fundacji Obserwatorium Społeczne.