SHIELD – spotkanie konsorcjum

W dniach 1-2 XII 2022 r., w Centrum Kultury Muzułmańskiej przy rzymskim meczecie, trwa spotkanie konsorcjum projektu SHIELD.  W spotkaniu udział bierze zespół projektowy Fundacji Obserwatorium Społeczne.

SHIELD to projekt finansowany przez Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej (European Union’s Internal Security Fund), którego celem jest ochrona miejsc kultu przed zagrożeniami związanymi z ekstremizmem i atakami terrorystycznymi na miejsca kultu i budynki religijne. Wdrażając analizę czynników ryzyka, SHIELD ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach kultu poprzez poprawę koordynacji, współpracy i komunikacji pomiędzy organami ścigania, władzami publicznymi, przywódcami religijnymi i kongregacjami.

Połączenie analizy czynników ryzyka i ochrony w ramach projektu SHIELD łączy zainteresowane strony i grupy docelowe w celu opracowania nowych środków zapewniających ochronę tych miejsc przed atakami terrorystycznymi i poprawę zdolności przeżycia wiernych różnych wyznań.

Konsorcjum SHIELD składa się z 18 partnerów z 10 krajów UE, zaangażowanych na dwa lata: od stycznia 2022 r. do grudnia 2023 r.

Podczas spotkania, podsumowującego realizację pierwszych etapów projektu, pracownicy Fundacji zaprezentują inne projekty w które angażuje się Instytut Bezpieczeństwa Społecznego Fundacji Obserwatorium Społeczne.