Instytuty w Obserwatorium Społecznym

4 listopada br. abp Józef Kupny, jako fundator Obserwatorium Społecznego, powołał w strukturze Fundacji trzy Instytuty: Instytut Bezpieczeństwa Społecznego, którym kierować będzie ks. dr Artur Szela; Instytut Ekologii Integralnej, na czele którego stanął ks. dr Patryk Gołubców oraz Instytut Dziedzictwa Kościoła na Śląsku, który został powierzony pieczy ks. Stanisława Wróblewskiego. Instytuty odpowiadają głównym obszarom zagadnień podejmowanych w ramach dotychczasowej działalności Fundacji.

Ponadto Ksiądz Arcybiskup odwołał z funkcji Wiceprezesa Zarządu Fundacji Obserwatorium Społeczne ks. Rafała Kowalskiego i ks. Jana Sienkiewicza, a w ich miejsce powołał ks. Patryka Gołubcowa i ks. Artura Szelę. Dotychczasowym Wiceprezesom dziękujemy za ich wkład włożony w rozwój Fundacji i liczymy na dalszą życzliwą współpracę.