VI. Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej – debaty eksperckie

W imieniu Fundacji „Civitas Christiana”, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Fundacji Obserwatorium Społeczne oraz Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej  – mamy zaszczyt zaprosić Państwa na debaty eksperckie, które są kontynuacją VI Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej. Od teorii do praktyki. Wydarzenie odbędzie się 27 października 2022 r. w Centrum Edukacyjnym Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, przy ul. Andersa 20 w Warszawie, w godzinach 11.00-15.00.

Program:

11.00-11:30 Zaprezentowanie raportu pt. Przejawy patriotyzmu i jego związki z religijnością
dr Karol Leszczyński

11.30-13:00 I Debata ekspercka – Przejawy patriotyzmu i jego związki z religijnością

Ks. prof. Grzegorz Sokołowski – Obserwatorium Społeczne

prof. Krzysztof Koseła – Uniwersytet Warszawski

prof. Jan Żaryn – Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

Kamil Sulej – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

13:00-13:30 Przerwa

13:30-15:00 II Debata ekspercka – Kościół – Naród – Patriotyzm – i co dalej?

Grzegorz Górny – Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego

prof. Paweł Skibiński – Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

Marcin Przeciszewski – Katolicka Agencja Informacyjna

Maciej Szepietowski – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”