Jubileusz prof. Jerzego Pietrzaka

24 września 2022 r. w Cieszkowie, na Dolnym Śląsku (diecezja kaliska) prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne raz z przedstawicielami środowiska historyków Kościoła archidiecezji wrocławskiej uczestniczył w uroczystościach 80-lecia urodzin i 50-lecia doktoratu Pana prof. Jerzego Pietrzaka.

Pan Prof. Jerzy Pietrzak urodził się 16 lipca 1942 r. w Nowych Skalmierzycach. Jak Dostojny Jubilat wspomniał jego chrzest odbył się 27 lipca 1942 r. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie potajemnie ze względu na zakaz sprawowania obrzędów katolickich względem Polaków zamieszkujących Wielkopolską okupowaną przez III Rzeszę niemiecką. Odwagą i chrześcijańskim heroizmem wykazał się tamtejszy proboszcz ks. Otto Hoppe, kapłan archidiecezji wrocławskiej, który mimo grożących niemieckich nazistowskich represji wobec duchowieństwa katolickiego dokonał obrzędu chrztu Pana Profesora.

Jubileuszowym ceremoniom przewodniczył przyjaciel Pana Profesora biskup gliwicki prof. Jan Kopiec, który wygłosił okolicznościowe kazanie dziękczynne i wychwalające dobroć oraz mądrość Boga objawiającą się w życiu Jubilata. Szczególnie cenna i wzruszająca była modlitwa powszechna przygotowana i wypowiedziana przez Dostojnego Jubilata, w której zawarł wątki biograficzne ze swojego życia wplecione w życie i potrzeby Kościoła. Tekst ten jednoznacznie ukazał wszystkim obecnym, że prof. Jerzy Pietrzak jest Człowiekiem Kościoła zatroskanym o wspólnotę wiary oraz poprzez swój patriotyzm o wspólnotę państwową i narodową. Po uroczystościach kościelnych miało miejsce spotkanie rodziny i przyjaciół, które było okazją do wyrażenia wdzięczności prof. Jerzemu Pietrzakowi, wspomnień oraz merytorycznej dyskusji o dziedzictwie archiwalnym Kościoła w Polsce. W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli, oprócz licznej rodziny, współpracownicy Pana Profesora min. z Uniwersytetu Wrocławskiego, Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, Archiwum Państwowego w Kaliszu oraz działacze społeczni z Wielkopolski. Rozmowy poszerzyły Fundacji Obserwatorium Społeczne możliwości współpracy z nowymi środowiskami naukowymi i popularyzującymi historię oraz dziedzictwo społeczne, kulturowe i intelektualne.

Prof. Jerzy Pietrzak od wielu lat blisko współpracuje z Fundacją Obserwatorium Społeczne w prowadzonych badaniach naukowych, organizowanych konferencjach oraz służąc radą i wsparciem. Największą zasługą Pana Profesora wobec archidiecezji wrocławskiej jest zabezpieczanie, uporządkowanie, a ostatecznie przekazanie źródeł archiwalnych dotyczących powojennej historia Kościoła na Śląsku oraz kształtowania się jego struktur. Najcenniejszym zbiorem jest archiwum ks. infułata Karola Milika, pierwszego Administratora Apostolskiego Dolnego Śląska po II wojnie światowej.