„Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych”

„Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych” – pod takim hasłem 26 września 2022 r. odbędzie się we Wrocławiu I Kongres Bezpieczeństwa Społecznego.  Na to niezwykłe wydarzenie składa się VII konferencja zorganizowana przez Fundację Obserwatorium Społeczne, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, a także warsztaty praktyczne będące swoistą implementacją rozwiązań wypracowanych podczas wcześniejszych spotkań. Wśród prelegentów poza stroną kościelną znaleźli się przedstawiciele służb mundurowych oraz akademicy podejmujący tematykę bezpieczeństwa w przestrzeni społecznej.

Fundacja Obserwatorium Społeczne, od samego początku swojego istnienia odpowiada na wyzwania szybko zmieniającego się świata. Jednym z nich jest rosnące zagrożenie terrorystyczne, w szczególności to związane z atakami na osoby wierzące – gromadzące się na modlitwie w swoich świątyniach.

Kościół katolicki od lat organizuje masowe zgromadzenia religijne, także poza świątyniami. Z racji liczby ich uczestników są wyzwaniem dla tych wszystkich, którzy są ich organizatorami. Wyzwania te mają głównie charakter prawny, administracyjny oraz organizacyjny. Wszystkie zgromadzenia religijne charakteryzują się spotkaniem dużej grupy osób w celu sprawowania kultu religijnego, który ma pogłębić wiarę, poszerzyć wiedzę religijną, wzmocnić poczucia duchowej wspólnoty wiernych. Przeważnie sprawowane są one w wyznaczonych do tego miejscach: kościołach, kaplicach, domach parafialnych lub klasztorach. Jednakże niektóre święta liturgiczne obchodzone są poza świątyniami, ze względu na tradycje, zwyczaje, przepisy liturgiczne lub niemożność pomieszczenia wiernych w kościołach czy sanktuariach. Do tej grupy zaliczane są między innymi: procesje, pielgrzymki do miejsc kultu, zgromadzenia przy pomnikach świętych czy kapliczkach, a także Msze św. polowe. Przy organizacji tego typu uroczystości należy stosować, odpowiednio do sytuacji, szczególne środki ostrożności w celu zapewnienia wszystkim uczestnikom maksimum bezpieczeństwa. Organizatorzy tych zgromadzeń korzystają z własnych służb porządkowych, a także z pomocy państwowych organów i instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego tj. policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, które działają w oparciu o własne przepisy, ustawy i zarządzenia, mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wiernych.

Konferencja

Wyrazem troski o kwestie bezpieczeństwa jest cykliczna konferencja Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych. Jest to coroczne spotkanie, odbywające się pod patronatem abpa dra Józefa Kupnego – Metropolity Wrocławskiego, które gromadzi ekspertów zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa. Do inicjatorów konferencji należy środowisko skupione wokół ks. dra Artura Szeli i prof. Bernarda Wiśniewskiego, nietuzinkowego kapłana będącego nie tylko wychowawcą seminaryjnym ale również strażakiem.  Do tej pory w  przedsięwzięciu wzięło udział blisko 400 osób. Swoje wystąpienia zaprezentowało 67 prelegentów, w tym sześciu z zagranicy. Owocem konferencji są dwie publikacje książkowe i sześć monografii. Współorganizatorami były uczelnie wyższe z Polski, ale także trzy zagraniczne z Rzymu i ze Lwowa m.in. Fundacja „Obserwatorium Społeczne” wespół ze Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Wydziałem Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie. Wśród prelegentów wymienić można tak znaczące osoby jak dr Domenico Gianni, były szef Żandarmerii Watykańskiej, st. bryg. dr inż. Bogusław Kogut, strażak odpowiadający za bezpieczeństwo podczas Światowych Dni Młodzieży czy wspomniany już wcześniej prof. Wiśniewski.

Pomoc dla ofiar wojny

Podczas kongresu zostaną przekazane dary, zgromadzone przez służby mundurowe oraz pracowników PKO Banku Polskiego, dla ofiar wojny na Ukrainie.

Pierwsze wydarzenie Kongresu – warsztaty – rozpoczną się o godzinie 8.00 w budynku Biblioteki Archidiecezjalnej przy pl. Katedralnym 5a. Konferencja wystartuje o godzinie 9.30 w Sali Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Otwarciu konferencji towarzyszyć będzie przekazanie darów do Ukrainy. Wówczas też będzie okazja do zadania pytań członkom zespołu organizacyjnego konferencji oraz dobroczyńcom.