Ćwiczenia dolnośląskich kontrterrorystów

Fundacja „Obserwatorium Społeczne” ramach działalności statutowej realizuje szereg przedsięwzięć, w tym związanych z bezpieczeństwem uczestników uroczystości religijnych. Przyjmują one zazwyczaj formę spotkań naukowych, debat społecznych i szkoleń, których celem jest krzewienie oraz popularyzowanie wiedzy w tym zakresie. Fundacja jest również konsorcjantem w międzynarodowych projektach badawczych.

Otwarty charakter działań Fundacji sprawia, że służy ona wsparciem i pomocą tym wszystkim, którym bliskie jest dobro Człowieka, często kojarzone również z troską o Jego bezpieczeństwo.

Pomoc taką Fundacja okazała również organizatorom ćwiczeń Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu, którzy w trosce o swoje rzemiosło doskonalili swe umiejętności na terenie Ostrowa Tumskiego. Ćwiczenie to było elementem przygotowań do zabezpieczenia operacji policyjnej organizowanej w związku z wrocławskimi uroczystościami beatyfikacyjnymi s. Marii Pachalis Jahn i jej Towarzyszek zamordowanych w 1945 roku.

Kontynuując cykl przedsięwzięć naukowych organizowanych przez Fundację „Obserwatorium Społeczne”, tym razem na prośbę administratora Archikatedry św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu powołano grupę badawczą na czele, której stanął ks. kan. Artur Szela doktor nauk o bezpieczeństwie. Zadaniem grupy było zbadać możliwości doskonalenia współpracy między duchowieństwem administrującym obiekty sakralne a instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz bezpieczeństwo powszechne. Efekty pracy grupy zostaną upublicznione w czasie najbliższej konferencji planowanej na wrzesień br. poświęconej bezpieczeństwu uczestników zgromadzeń religijnych.