Przywracanie dziedzictwa diecezji

W maju br. Fundacja Obserwatorium Społeczne we Wrocławiu dzięki kilkuletniej owocnej współpracy z czołowym polskim historykiem prof. Jerzym Pietrzakiem przyjęła w depozyt uwierzytelnione kopie rękopiśmiennych pamiętników pierwszego powojennego rządcy diecezji wrocławskiej ks. dra Karola Milika Administratora Apostolskiego Dolnego Śląska w latach 1945-1951.
Prof. J. Pietrzak, który przez lata pieczołowicie gromadził i ocalił przed rozproszeniem i zniszczeniem dużą część spuścizny po wrocławskim ordynariuszu przekazał Obserwatorium Społecznemu w 2021 roku oryginalne Dzienniki, oraz korespondencję ks. K. Milika.
Dzięki wielkiej życzliwości Pana Profesora, oraz działalności Fundacji w dziedzinie prowadzonych prac badawczych i wydawniczych dotyczących powojennej historii Kościoła na Ziemiach Zachodnich ze szczególnym uwzględnieniem archidiecezji wrocławskiej i Śląska Kościół wrocławski wzbogacił się o źródła, które z pewnością pozwolą na dostrzeżenie szerokiego spectrum działań i wydarzeń z czasu tworzenia się polskich struktur kościelnych.
Prezes Obserwatorium Społecznego ks. prof. Grzegorz Sokołowski wyraził słowa podziękowania w imieniu archidiecezji wrocławskiej panu prof. Pietrzakowi za wielki dar osobistych wspomnień i przemyśleń rządcy diecezji. Darczyńca zaś zaakcentował profesjonalizm fundacji w gromadzeniu źródeł historycznych, oraz dotychczasowej działalności naukowej Obserwatorium Społecznego, skutkiem czego jest zaufanie historyka do pracowników i instytucji prowadzonej przez ks. G. Sokołowskiego i kolejny dar w postaci bezcennych z punktu widzenia współczesnej historii Kościoła archiwaliów.
Warto dodać, że choć oryginalne Pamiętniki ks. K. Milika znajdują się we Wrocławiu, to z różnych przyczyn nie były one dotychczas szerzej znane. Naukowa i popularyzatorska działalność Obserwatorium Społecznego, oraz otwartość we współpracy z innymi instytucjami naukowymi w Polsce z pewnością przyczyni się do rozpowszechnienia wiedzy historycznej o ludziach i procesach społecznych, oraz religijnych jakie ukształtowały Kościół w tej części Polski w bardzo skomplikowanej sytuacji kościelnej, prawnej, politycznej i społecznej po II wojnie światowej.
Prof. Jerzy Pietrzak przekazał również trzy tomy kopii maszynopisu pamiętników ks. Józefa Zatora-Przytockiego oraz tom wspomnień ks. Antoniego Marchewki.