PROJEKT: SHIELD

8 kwietnia 2022 Obserwatorium Społeczne 0

SHIELD (solutionS to enHance Interfaith protEction of pLaces of worship from terrorist Danger) Projekt dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej … Więcej…