PROJEKT: „ProSPeReS”

Protection System for large gatherings of People in Religious Sites

Projekt dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej (ISFP – The Internal Security Fund Police) na lata 2014-2020

Geneza i przyczyny powołania projektu?

W dzisiejszych czasach miejsca kultu religijnego są szczególnie narażone na ataki ze względu na ich dostępność i ogólnie ograniczone środki bezpieczeństwa. Ekstremiści obrali sobie za cel ataków miejsca kultu religijnego wielu różnych religii, dlatego zwiększenie bezpieczeństwa w tym zakresie ma ogromne znaczenie z równoczesną dbałością o zachowane równowagi pomiędzy bezpieczeństwem a otwartym charakterem takich miejsc.

ProSPeReS to dwuletni międzynarodowy projekt unijny stawiający sobie za cel poprawę ochrony miejsc kultu religijnego. Nazwa projektu jest akronimem od angielskiego „Protection System for large gatherings of People in Religious Sites” czyli „System zabezpieczania dużych zgromadzeń publicznych w miejscach kultu religijnego”. 1 czerwca 2021 r. Obserwatorium Społeczne, jako partner konsorcjum, rozpoczęło jego realizację i jest zaangażowane prawie we wszystkie działania projektu. Jako chrześcijański think-tank do projektu wniesie swoją wiedzę w zakresie rozpoznawania nowych wyzwań i zagrożeń, a także sposobów reagowania Kościoła na współczesne zmiany.

Projekt koncentruje się na zwiększeniu poziomu ochrony miejsc kultu religijnego. Konsorcjum w ścisłej współpracy z naukowcami, ekspertami ds. bezpieczeństwa oraz służbami publicznymi, takimi jak policja i instytucje religijne (Polski Kościół Katolicki, Greckokatolicki Kościół Prawosławny i Polska Gmina Żydowska) przygotuje podręcznik zawierający wytyczne, procedury i zalecenia dotyczące poprawy środków zapobiegawczych i ochrony miejsc kultu religijnego przed różnego rodzaju zagrożeniami i incydentami terrorystycznymi.

Co chcemy osiągnąć?

Głównymi celami projektu ProSPeReS jest wymiana dobrych praktyk i przykładów istniejących systemów bezpieczeństwa w miejscach kultu, identyfikacja potrzeb i luk w zakresie ochrony tych miejsc oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa w całej UE. Do osiągnięcia celu przyczyni się połączenie wiedzy naukowej środowisk akademickich z doświadczeniem praktyków tj. przedstawicieli instytucji religijnych, specjalistów ds. bezpieczeństwa w tym funkcjonariuszy formacji mundurowych na co dzień odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wyniki zostaną zebrane w formie publikacji dodatkowo wzbogaconej o studia przypadków w całej Europie.

Partnerzy projektu

 • Uniwersytet Łódzki (Polska, koordynator)
 • Akademia WSB (Polska)
 • Archidiecezja Łódzka (Polska)
 • Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie (Polska)
 • Fundacja Obserwatorium Społeczne (Polska)
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi (Polska)
 • Komenda Stołeczna Policji (Polska)
 • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu (Polska)
 • Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (Polska)
 • The Main School of Fire Service (Polska)
 • Hellenic Police (Grecja)
 • Holy Metropolis of Ioannina (Grecja)
 • Kentro Meleton Asfaleias (Grecja)
 • Stichting Dutch Institute for Technology, Safety & Security (Holandia)
 • Hellenberg International Oy (Finlandia)
 • Dynamic Safety Corporation Sp. z o. o. (Polska)
 • ISEMI – International Security and Emergency Management Institute (Słowacja)
 • CARDET – Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology (Cypr)

 

Oficjalna strona projektu: prosperes.eu