Konferencja „CZŁOWIEK WOBEC PRAWA”

Fundacja Obserwatorium Społeczne i Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii w Instytucie Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu zapraszają do wzięcia udziału w VII filozoficznej konferencji naukowej „Człowiek wobec prawa”, która odbędzie się 1.03.2022 r. we Wrocławiu, w sali Benedykta XVI – budynek dydaktyczny PWT (pl. Katedralny 1). Konferencja będzie odbywała się wyłącznie w formie stacjonarnej.

Jest tyle praw, którymi na co dzień się szafuje. Prawo do życia. Prawo do godności. Prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę. Ludzie domagają się coraz większej ilości praw, nierzadko nie mając pojęcia o tych, które już mają. Dziesięć słów, które wystarczyło do sporządzenia kodeksu postępowania, rozmnożono do niewyobrażalnej ilości rozporządzeń, paragrafów, kanonów. Żer dla zawodowych jurystów. Ale przecież nie tylko oni stykają się   z prawem. Filozofowie winni dawać mu etyczną podstawę, teologowie moralne oparcie, historycy przypominać błędy przeszłości, medycy lub ekonomowie znajdować w nim wytyczne dla podejmowanych decyzji, a każdy naukowiec znać granice bezprawia dla własnych teorii.

Zaproponowane hasło, zgodnie z tradycją odbywających się od 2016 roku konferencji pomyślane jest możliwie szeroko i interdyscyplinarnie, natomiast wszystkim naukowcom przysługuje prawo twórczego przepracowania tematu w obszarze prowadzonych przezeń badań, a następnie jego prezentacja podczas trwającego kwadrans referatu.

Na adres konferencja.filozoficzna@pwt.wroc.pl prosimy kierować ewentualne pytania.

Przewodniczący Rady Naukowej:
ks. dr hab. Jerzy Machnacz, prof. PWT

Sekretarz konferencji:
dr Michał Stachurski