Społeczeństwo 3/2021

W najnowszym numerze kwartalnika Społeczeństwo można przeczytać dwa teksty powstałe w środowisku Fundacji Obserwatorium Społeczne. Jest to przegląd publikacji z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej we Włoszech pióra ks. dra hab. Grzegorza Sokołowskiego, prof. PWT i Prezesa Fundacji Obserwatorium Społeczne oraz powstały na zamówienie Fundacji Obserwatorium Społeczne raport o biurokracji w Polsce pióra Jaremy Piekutowskiego. Raport przygotowano na zlecenie Fundacji Obserwatorium Społeczne należącej do konsorcjum naukowego „Ośrodek Zaawansowanych Badań Społecznych”. Sfinansowano z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki DNK/SN/529315/2021. Zaprezentowano podczas Kongresu Pracy Człowiek – Praca – Rozwój we Wrocławiu 28 sierpnia 2021 r.

Do pobrania (pdf):