Debaty społeczne – podsumowanie

Fundacja Obserwatorium Społeczne, we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christina, zrealizowała kolejną odsłonę cyklu Debat Społecznych.

Pierwsza z debat odbyła się 27 IX 2021 r., pod tytułem „Czy Europa jest chrześcijańska?” ogniskowała się wokół roli chrześcijaństwa i religii w przestrzeni publicznej starego kontynentu. W dyskusji udział wzięli: prof. Olivier Roy z Uniwersytetu Europejskiego we Florencji i dr hab. Piotr Grabowiec z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dominik Golema, romanista i społecznik. Spotkanie moderował redaktor Marek Stefan z periodyku Układ Sił.

Druga z debat dotykała tematyki subsydiarności w kontekście zbliżających się wyborów do rad osiedli. Spotkanie odbyło się 4 X 2021 r. pod tytułem „Kto rządzi na osiedlu?”. Do rozmowy o znaczeniu samorządności budowanej w oparciu o wspólnoty osiedlowe zaproszono Pawła Skrzywanka, Dobrosławę Binkowską, Grzegorza Maślankę i Kamila Ziętka. Spotkanie prowadziła redaktor Patrycja Jenczmionka z Radia Rodzina.

Trzecia debata odnosiła się do roli jaką odegrał kardynał Stefan Wyszyński w kształtowaniu polskiego paradygmatu myślenia w XX wieku i inspiracja jakie implikuje jego osoba w obecnym stuleciu. W spotkaniu, które odbyło się 11 X 2021 r. udział wzięli: emerytowany ordynariusz świdnicki bp. prof. Ignacy Dec, Izabela Tyras z biura prasowego Jasnej Góry, ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski, prof. PWT we Wrocławiu oraz ks. prof. Stanisław Dziekoński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (łączył się on-line). Spotkanie prowadził Piotr Sutowicz ze Stowarzyszenia Civitas Christiana.

Czwarta z debat pod wszystko mówiącym tytułem „Tożsamość Wrocławia. Jaka była? Jaka jest? Jaka będzie?” odbyła się 8 XI 2021 r. O Wrocławiu, jego tożsamości w perspektywie historii, teraźniejszości oraz przyszłości rozmawiali: Maja Zabokrzycka z Fundacji Dom Pokoju, Paula Olszyk z Klubu Jagiellońskiego, poseł Krzysztof Tuduj z Ruchu Narodowego oraz radny Miasta Wrocławia Dominik Kłosowski z Nowej Lewicy. Spotkanie prowadził Aleksander Krejckant z Fundacji Reorientacje.

Piąta debata odbyła się 17 XII 2021r., wpisując się w 40 rocznicę wprowadzenia w Polsce Stanu Wojennego. W dyskusji prowadzonej przez dra Andrzeja Jerie z Centrum Historii Zajezdnia udział wzięli dr hab. Łukasz Kamiński z Uniwersytetu Wrocławskiego, opozycjonistka z czasów PRL Anna Morawiecka oraz dr Tomasz Wójcik z dolnośląskiej Solidarności.

Podczas dyskusji poruszano tematykę: narodu, tożsamości, społecznej roli chrześcijan, solidarności społecznej, relacji z migrantami, postawy chrześcijan wobec bliźnich oraz patriotyzmu. W trakcie trwania dyskusji konfrontowano różne wizje naszej ojczyzny, Wrocławia, Polski i Europy. Debaty pozwoliły na dialog różnych środowisk, dla których wspólnym mianownikiem jest troska o bliźniego rozumianego zarówno jako jednostkę ze swoimi indywidualnymi pragnieniami, jak i członka społeczności posiadającego prawa i obowiązki wobec innych ludzi. Debaty odbywały się na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Informacja o dokładnym terminie każdej z debat została upubliczniona na stronie Internetowej Fundacji Obserwatorium Społeczne, oraz w kanałach Fundacji w mediach społecznościowych.

Przedłużenie dyskusji podczas debat stanowiły rozmowy kuluarowe odbywające się przy poczęstunku po każdej z debat.

Nagrania z debat można znaleźć na kanale YouTube Fundacji Obserwatorium Społeczne.

Patronat nad debatami podjęły: dolnośląskie pismo katolickie „Nowe Życie”, tygodniki „Gość Niedzielny” i „Niedziela” oraz periodyk „Społeczeństwo” i Katolicka Agencja Informacyjna.

Debaty były współfinansowane ze środków Gminy Wrocław w ramach projektu Wrocław-Dialog-Spotkanie.