Zaproszenie na promocję książki prof. Oliviera Roy

Ośrodek Zaawansowanych Badań Społecznych, stanowiący konsorcjum Fundacji Obserwatorium Społeczne oraz Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego zaprasza na promocję książki prof. Oliviera Roy Czy Europa jest chrześcijańska? Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek, tj. 28 IX 2021 r. o godzinie 11.00 w auli Domu Prowincjalnego Księży Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie.

W dyskusji osnutej na kanwie książki Czy Europa jest chrześcijańska? udział wezmą prof. Olivier Roy z Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji – autor książki, dr hab. Sławomir Sowiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski oraz ks. dr Wojciech Sadłoń SAC.

Pytanie o chrześcijańskie fundamenty Europy oraz zasady, na których opiera się współczesne społeczeństwo Starego Kontynentu, powraca nieustannie, szczególnie w momentach przełomowych dla świata Zachodu. Książka Czy Europa jest chrześcijańska? powstawała w czasie kryzysu migracyjnego, z którym wiązano zagrożenie ze strony fundamentalizmu muzułmańskiego.

Więcej informacji o publikacji można znaleźć pod linkiem: https://obserwatoriumspoleczne.pl/?p=1769

Biogram profesora Oliviera Roy na stronie EIU: https://www.eui.eu/departmentsandcentres/politicalandsocialsciences/people/professors/roy

Wykład prof. Oliviera Roy o związkach nacjonalizmu z chrześcijaństwem, w ramach zorganizowanego przez Fundację Obserwatorium Społeczne seminarium naukowego: https://obserwatoriumspoleczne.pl/?p=1524