Czy Europa jest chrześcijańska?

Fundacja Obserwatorium Społeczne zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Debat Społecznych. Pierwsza tegoroczna odsłona cyklu odbędzie się w najbliższy poniedziałek, tj. 27 IX 2021 r. o godzinie 17.00 w auli Papieskiego Wydziału Teologiczne przy pl. Katedralnym 1a we Wrocławiu.

W dyskusji osnutej na kanwie książki czy Europa jest chrześcijańska? udział wezmą prof. Olivier Roy z Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji – autor książki, prof. Piotr Grabowiec z Uniwersytetu Wrocławskiego. Za tłumaczenie konsekutywne odpowiadać będzie Dominik Golema. Całe spotkanie poprowadzi Marek Stefan.

Pytanie o chrześcijańskie fundamenty Europy oraz zasady, na których opiera się współczesne społeczeństwo Starego Kontynentu, powraca nieustannie, szczególnie w momentach przełomowych dla świata Zachodu. Książka Czy Europa jest chrześcijańska? powstawała w czasie kryzysu migracyjnego, z którym wiązano zagrożenie ze strony fundamentalizmu muzułmańskiego.

Więcej informacji o publikacji można znaleźć pod linkiem: https://obserwatoriumspoleczne.pl/?p=1769