IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Integracyjna rola Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych
po II wojnie światowej

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Kościół katolicki na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1966–1972

Trzebnica, 6 października 2021 r. (środa)

 

9.30 – otwarcie konferencji
Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy
abp dr Józef Kupny, Metropolita Wrocławski

10.00 – bp prof. dr hab. Jan Kopiec (Biskup Gliwicki) – Pęknięty monolit. Kościół w państwie ogarniętym kryzysami

10.30 – prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW) – Stolica Apostolska wobec starań o kanoniczną stabilizację polskich struktur Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych

11.00 – ks. prof. dr hab. Józef Marecki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) – Decyzje Stolicy Apostolskiej stabilizujące sytuację Kościoła na Ziemiach Zachodnich i Północnych – bulla Pawła VI „Episcoporum Poloniae Coetus” z 28 czerwca 1972 r.

11.25 – ks. mgr lic. Stanisław Wróblewski (Wrocław) – Badania naukowe ks. prof. Józefa Swastka nad historią Kościoła na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej

11.40 – przerwa

12.00 – ks. prof. dr hab. Grzegorz Wejman (Uniwersytet Szczeciński) – Działalność religijna i społeczna Kościoła gorzowskiego w latach 1966–1972

12.20 – ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) – Biskup Józef Drzazga – trzy tytuły zarządzania diecezją warmińską (1965–1972)

12.40 – dr hab. Kazimiera Jaworska, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w latach 1966–1972

13.00 – dr hab. Łucja Marek (Oddział IPN w Krakowie) – „Jest taki pomnik… niewydarzony”. O politycznych celach władz komunistycznych i sprzeciwie władz kościelnych wobec idei budowy pomnika Jana XXIII we Wrocławiu

13.20 – s. dr hab. Agata Mirek, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Życie codzienne sióstr zakonnych w komunistycznej Polsce

13.40 – przerwa obiadowa

14.10 – dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – Obchody Sacrum Poloniae Millennium na Ziemiach Zachodnich i Północnych w perspektywie protokołów Komisji Głównej i Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski

14.30 – ks. prof. dr hab. Andrzej Hanich (Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu) – Obchody Millennium Chrztu Polski na Śląsku Opolskim w 1966 r.

14.50 – dr Zbigniew Stanuch (Oddział IPN w Szczecinie) – Obchody Millennium Chrztu Polski na Pomorzu Zachodnim (1966–1967)

15.10 – dr Stanisław Antoni Bogaczewicz (Oddział IPN we Wrocławiu) – Obchody Millennium Chrztu Polski na Dolnym Śląsku

15.30 – ks. dr hab. Bogdan Giemza, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – Uroczystości milenijne archidiecezji wrocławskiej w Trzebnicy (16 października 1966 r.)

15.50 – ks. dr Patryk Gołubców (Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu) – Intensyfikacja aktywności abp. Bolesława Kominka na polu dyplomacji kościelnej

16.10 – ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – Millennium Chrztu Polski w źródłach narracyjnych ks. inf. Karola Milika i abp. Bolesława Kominka

16.30 – mgr lic. Paweł Dzikowski (Wrocław) – Budownictwo sakralne na Dolnym Śląsku

16.50 – ks. mgr lic. Paweł Andrejczuk (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) – Rozwój i działalność instytucji kultury Kościoła wrocławskiego w latach 60. i 70. XX wieku

17.10 – ks. mgr lic. Adam R. Prokop (Uniwersytet Opolski) – Społeczne i eklezjalne problemy niemieckiego katolicyzmu w kontekście odpowiedzi na orędzie biskupów polskich

 

Organizatorzy:

  • Gmina Trzebnica
  • Fundacja Obserwatorium Społeczne we Wrocławiu

 

Współorganizatorzy:

  • Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu
  • Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w Warszawie
  • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – Katedra Historii Wychowania – Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii
  • Parafia pod wezwaniem św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy
  • Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych