Kongres Pracy

Fundacja Obserwatorium Społeczne serdecznie zaprasza do udziału w Kongresie Pracy.

Obecnie, w czasie postpandemicznym, konieczna jest ponowna refleksja nad kształtem życia społecznego. Organizatorzy pragną powrócić do interdyscyplinarnej refleksji nad zagadnieniem pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na wartości etyczne w tym obszarze. W ramach projektu zostanie zorganizowana konferencja naukowa, która zaprezentuje najnowsze wyniki badań i opinie eksperckie w aspekcie interdyscyplinarnym dotyczące życia ekonomicznego. W kongresie jako prelegenci wystąpią specjaliści z zakresu ekonomii, socjologii, politologii, filozofii, prawa, etyki, teologii. Konferencja będzie adresowana nie tylko do ludzi nauki, ale także przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz organizacji przedsiębiorców, pracodawców i pracowników, by zaprezentowane wyniki badań naukowych stały się asumptem do podejmowania konkretnych decyzji prawno-organizacyjnych. Jest to realizacja misji społecznej odpowiedzialności nauki. Podczas konferencji pragniemy poddać interdyscyplinarnej refleksji hipotezę o konieczności kultywowania w procesie rozwoju chrześcijańskiego systemu wartości etycznych, który przez wieki służył organizowaniu życia społecznego Polski oraz jej przetrwaniu i rozwojowi. Budowa życia społecznego, również w wymiarze ekonomicznym, wymaga właściwego rozeznania sytuacji społecznej, kierunków reform ekonomicznych, politycznych i kulturowych. U podstaw odnowy społecznej winna znajdować się przede wszystkim etyczna odnowa człowieka oraz poznanie i zrozumienie wszystkich jego autentycznych potrzeb i najważniejszych trudności. Społeczna sytuacja postpandemiczna wymaga kompetentnego przemyślenia wskazanych problemów oraz kompetentnego zastosowania ich w konkretnych decyzjach prawno-organizacyjnych.

Więcej informacji oraz zapisany na Kongres Pracy można znaleźć na stronie kongrespracy.pl

Dofinansowano z programu
„Doskonała nauka”
Ministra Edukacji i Nauki