Konferencja „CZŁOWIEK WOBEC PRAWDY”

Fundacja Obserwatorium Społeczne i Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii w Instytucie Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu zapraszają do wzięcia udziału w VI filozoficznej konferencji naukowej studentów i doktorantów „Człowiek wobec prawdy”, która odbędzie się 16 IX 2021 we Wrocławiu, w Sali Senatu PWT (ul. Katedralna 9).

Słynne pytanie judzkiego prokuratora quid est veritas? do dzisiaj nie doczekało się jednoznacznej odpowiedzi, która byłaby do zaakceptowania dla wszystkich zarówno na poziomie teoretycznym, jak również praktycznym. Mimo to od wieków to zagadnienie nurtuje filozofów, teologów, jurystów, przynajmniej z założenia także reporterów oraz publicystów. Nie wolno w tym zestawieniu zapomnieć także o artystach, dążących do zawarcia prawdy o świecie w dziele sztuki w sposób kreatywny a kompaktowy. Istnieje w każdym człowieku pewna potrzeba, dążenie do odkrycia prawdy.

Zaproponowane hasło, zgodnie z tradycją odbywających się od 2016 roku konferencji pomyślane jest możliwie szeroko i interdyscyplinarnie, natomiast młodym naukowcom przysługuje prawo twórczego przepracowania tematu w obszarze prowadzonych przezeń badań, a następnie jego prezentacja podczas trwającego kwadrans referatu.

Na abstrakty (max. 120 słów) wraz z krótkim biogramem i afiliacją organizatorzy czekają do dnia 15 VIII 2021 pod adresem elektronicznym: konferencja.filozoficzna@pwt.wroc.pl.

Na powyższy adres elektroniczny prosimy kierować również ewentualne dalsze pytania.

 

Przewodniczący Rady Naukowej: ks. prof. dr hab. Jerzy Machnacz

Sekretarz konferencji: dr Michał Stachurski