IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Integracyjna rola Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych
po II wojnie światowej

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Kościół katolicki na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1966–1972

Trzebnica, 6 października 2021 r. (środa)

 

Rok 1966 wpisał się w pamięci Polaków przede wszystkim jako czas tzw. „konfrontacji milenijnej”. Kościół katolicki uroczyście obchodził jubileusz milenium chrztu Polski, natomiast władze partyjno-państwowe organizowały uroczystości konkurencyjne, których celem było upamiętnienie tysiąclecia państwa polskiego. Zarówno obchody kościelne, jak i państwowe, posiadały szczególny wymiar na ziemiach zachodnich i północnych, również ze względu na kontekst Orędzia biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim, które zapoczątkowało proces pojednania pomiędzy narodem polskim i niemieckim. Konfrontacja milenijna zaostrzyła i tak już napięte relacje pomiędzy państwem a Kościołem katolickim w Polsce, co jeszcze bardziej skomplikowało funkcjonowanie – nadal nieustabilizowanej kanonicznie – polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Podpisanie układu pomiędzy Polską a Republiką Federalnych Niemiec w 1970 r., a następnie jego ratyfikacja w 1972 r., umożliwiły Stolicy Apostolskiej wydanie decyzji sankcjonującej status polskich struktur kościelnych na tym obszarze. Tym samym bulla Pawła VI Episcoporum Poloniae Coetus ogłoszona 28 czerwca 1972 r. zainicjowała nowy rozdział w dziejach Kościoła katolickiego w Polsce.

Specyfice funkcjonowania Kościoła katolickiego na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1966-1972 będzie poświęcona ogólnopolska konferencja naukowa, organizowana niemal w przededniu 50. rocznicy ogłoszenia bulli Episcoporum Poloniae Coetus. Sympozjum wpisuje się w szerszy projekt naukowy poświęcony badaniom ukazującym integracyjną rolę Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej.

Prosimy o zgłoszenia z podaniem tematu i streszczeniem wystąpienia do 31 sierpnia br. na adres: fundacja@obserwatoriumspoleczne.pl