Czy Europa jest chrześcijańska?

Staraniem Fundacji Obserwatorium Społeczne ukazało się polskie wydanie książki prof. Oliviera Roy o wiele mówiącym tytule Czy Europa jest chrześcijańska?

Pytanie o chrześcijańskie fundamenty Europy oraz zasady, na których opiera się współczesne społeczeństwo Starego Kontynentu, powraca nieustannie, szczególnie w momentach przełomowych dla świata Zachodu. Książka Czy Europa jest chrześcijańska? powstawała w czasie kryzysu migracyjnego, z którym wiązano zagrożenie ze strony fundamentalizmu muzułmańskiego. Jej polskie tłumaczenie ukazuje się w czasie wieloaspektowego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. Olivier Roy nie zatrzymuje się na powierzchownej analizie historii chrześcijańskiej Europy. Dostrzega procesy, szczególnie te sekularyzacyjne, wnikliwie rozważa ich źródła oraz konsekwencje. Uprawniają go do tego nie tylko szerokie kompetencje naukowe jako politologa i znawcy islamu, ale również eksperta organizacji międzynarodowych.

Prof. Roy w swoich przemyśleniach przestrzega nas przed sprowadzeniem chrześcijaństwa do przestrzeni kulturowej. Często obrona tożsamości chrześcijańskiej Europy prowadzi do wyeliminowania z niego elementu religijnego. Chrześcijaństwo staje się narzędziem w rękach polityków pragnących zapewnić sobie poparcie, a niekoniecznie kierować się w swojej działalności wartościami wypływającymi z Ewangelii. Warto pokusić się o lekturę zaprezentowanej historii relacji między chrześcijańskim sacrum a politycznym profanum, by ustrzec się od błędów w kształtowaniu obecnej rzeczywistości społecznej – po chrześcijańsku. Książka Oliviera Roya inspiruje nie tylko do krytycznego spojrzenia na procesy społeczno-polityczne, ale także do osobistej odpowiedzialności każdego z chrześcijan za jakość trwania wyznawców Chrystusa w Europie. Wymowne jest tu stwierdzenie pojawiające się u końca książki: „Jeżeli Europa ma na powrót stać się chrześcijańska, to potrzebuje proroków, a nie prawodawców”.

W książce prof. Roya jest obecna Polska. Choć polski czytelnik może w niektórych momentach nie być zgodny z myślą autora, powinien jednak pamiętać, iż ma do czynienia ze spojrzeniem człowieka znającego światowe procesy i kultury. Jeżeli chcemy być obecni z naszą myślą i ideami także poza granicami Polski, to tym samym zgadzamy się na krytyczne spojrzenie z zewnątrz.

Lektura książki Czy Europa jest chrześcijańska? staje się narzędziem wspierającym samodzielne myślenie, pomaga szerzej zorientować się w obecnej sytuacji społecznej Europy oraz ustrzec się przed manipulacyjnymi działaniami różnego rodzaju środowisk, kreujących nową wizję Europy pozbawioną chrześcijaństwa.

Publikację można nabyć we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.