„Zaraza w Kościele”

Książkę dwojga teologów: Agnieszki Łozy i Pawła Beygi przyjmuję jako jeden z sygnałów wychodzenia poza wspomnianą dialektykę „berkeleyowską”. Autorzy podejmują się dzieła właściwego ich profesji, a ważnego dla wszystkich ludzi wierzących: patrzą na miniony rok oczami wiary katolickiej. Dokonują „wizji lokalnej” w odniesieniu do różnych przejawów „zarazy w Kościele”. Nie wszędzie podejmują się osądu lub rozsądzenia wszystkich racji – natomiast zbierają je dość skrupulatnie. W duchu patronów swojej refleksji – Romana Guardiniego i Josepha Ratzingera – upominają się o egzystencjalną i teologalną powagę, wymaganie prawdziwości w rozważaniu praktyki wiary w świecie naznaczonym zarazą, relatywizmem, pragmatyzmem i subiektywizmem. Mało i zdecydowanie za mało mieliśmy w czasie obecnego kryzysu głosów podobnie wiernych misji teologa.
Paweł Milcarek (fragment Przedmowy)