Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka II Pobożnego

W sobotę 5 czerwca 2021 r. w Legnickim Polu nastąpiło oficjalne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym księcia Henryka II Pobożnego (†1241), syna św. Jadwigi Śląskiej i Henryka I Brodatego. Książę zginął w bitwie pod Legnicą 9 kwietnia 1241 r. i jest uważany za męczennika za wiarę.

Jednym z głównych inicjatorów starań o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego było Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 w Legnicy. Rozpoczęło ono działalność 9 kwietnia 1990 r., w rocznicę bitwy pod Legnicą. Duszpasterstwo zwróciło się pismem z dnia 27 marca 2010 r. do ówczesnego ordynariusza, bpa Stefana Cichego, z oficjalną prośbą o podjęcie starań związanych z beatyfikacją Henryka Pobożnego i jego żony, księżnej Anny. W odpowiedzi bp Cichy powołał zespół historyczny dekretem z 9 maja 2011 r. Jego następca, bp Zbigniew Kiernikowski, powołał 19 marca 2015 r. komisję, której zadaniem było m.in. przygotowanie dokumentów uzasadniających wyniesienie Henryka II do chwały ołtarzy. W tym samy roku, stosownie do przepisów w sprawach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, bp Kiernikowski zwrócił się do Konferencji Episkopatu Polski o wyrażenie stosownej zgody na rozpoczęcie procesu. Zgoda KEP nosi datę 7 października 2015 r. Dalszym krokiem było uzyskanie zgody na rozpoczęcie procesu watykańskiej Kongregacji ds. Świętych. Bp Kiernikowski wystąpił o nią pismem z 28 stycznia 2016 r. Pozytywna odpowiedź Kongregacji jest datowana 23 czerwca 2016 r. Należy nadmienić, że w trakcie prac przygotowawczych sprawą przygotowań objęto tylko jego sprawę, wyłączając starania związane z beatyfikacją żony Anny.

Uroczystość oficjalnej inauguracji procesu rozpoczęła się Mszą św. w bazylice Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu. Przewodniczył jej i homilię wygłosił bp Kiernikowski. Druga część odbyła się w Muzeum Bitwy pod Legnicą. Mieści się ono w budynku dawnego kościoła pw. Świętej Trójcy i Najświętszej Marii Panny (foto). Jak głosi legenda, został on zbudowany w miejscu odnalezienia ciała księcia Henryka. Formalne rozpoczęcie procesu, zgodnie z procedurami kanonicznymi, związane było z zaprzysiężeniem członków trybunału (foto), którego zadaniem jest prowadzenie procesu, i członków zespołu historycznego. Postulatorem został mianowany ks. prof. PWT dr hab. Bogusław Drożdż. Na zakończenie sesji bp Kiernikowski życzył członkom trybunału i komisji historycznej Bożego błogosławieństwa i szukania prawdy w powierzonych zadaniach. Prosił też wszystkich o modlitwę w intencji dobrych owoców procesu.

Modlitwa za wstawiennictwem Sługi Bożego Henryka Pobożnego: Wszechmogący Boże, usilnie proszę, abyś do chwały ołtarzy wyniósł Henryka Pobożnego. Dzięki Twej łasce książę Henryk stanął w obronie chrześcijaństwa, przeciwstawiając się hordom tatarskim ze Wschodu, a oddając swe życie za wiarę, poprzez męczeńską śmierć dał przykład miłości do Jedynego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła. Boże, nasz Ojcze, spraw, abym radując się z beatyfikacji czcigodnego sługi Bożego Henryka, jak również z otrzymanej łaski (wymienić prośbę), o którą za jego przyczyną pokornie proszę, mógł gorliwiej niż dotychczas Twój Majestat wychwalać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O łaskach otrzymanych za przyczyną sługi Bożego Henryka Pobożnego prosimy poinformować postulatora: ks. Bogusław Drożdż, e-mail: postulator@perspectiva.pl

Ks. Bogdan Giemza SDS