Porozumienie z Wydziałem Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

12 maja 2021 r. w siedzibie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego zostało podpisane porozumienie ramowe o współpracy między Wydziałem, reprezentowanym przez Dziekana, prof. Artura Błażejewskiego i Fundacją Obserwatorium Społeczne, reprezentowaną przez jej prezesa, ks. prof. Grzegorza Sokołowskiego. W spotkaniu uczestniczyli ponadto prof. Barbara Techmańska z Instytutu Historycznego UWr, jako koordynatorka ds. realizacji przedmiotowego porozumienia, a także prodziekan, prof. Jarosław Syrnyk, będący jednocześnie przewodniczącym Wydziałowej Rady Interesariuszy Zewnętrznych.

Pierwszym, konkretnym wspólnym przedsięwzięciem będzie umożliwienie realizacji praktyki archiwalnej dla studentów Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ich zadaniem będzie udział w porządkowaniu niezwykle cennej spuścizny znajdującej się w zasobach Fundacji Obserwatorium Społeczne.